Dětská ambulance, s.r.o.
MUDr. Debsová / MUDr. Puchnerová - praktičtí lékaři pro děti a dorost

titul

Co poskytujeme

Preventivní a léčebnou péči pro děti od narození do 19 let věku.

Očkování pravidelné ( povinné, hrazené z v.z.p. )

Očkování nepovinné

Možnost homeopatické léčby.

Vyšetření na žádost fyzické nebo právnické osoby pro:
- vstup do jeslí, mateřské školy, na odborné učiliště, střední , vysokou školu
- vystavení potravinářského průkazu, účast na táboře, škole v přírodě, výletu
- vyjádření k provozování sportovní činnosti, účasti na brigádě, vydání řidičského oprávnění

Stanovení CRP - při podezření na bakteriální infekci

Vyšetření STREP A

rozsah